Biểu mẫu - Hồ sơ đăng ký tên miền, hosting

13/11/2012 13:28
Biểu mẫu dành cho doanh nghiệp, tổ chức: Bản khai đăng ký tên miền - Download Bản khai thay đổi DNS tên miền - Download Bản khai thay đổi thông tin tên miền - Download Biểu mẫu dành cho cá nhân: Bản khai đăng ký tên miền - Download Bản khai thay đổi DNS tên miền - Download Bản khai thay đổi thông tin tên miền - Download Biểu mẫu chuyển đổi nhà đăng ký: Chuyển từ nhà đăng ký

Biểu mẫu dành cho doanh nghiệp, tổ chức:

  • Bản khai đăng ký tên miền - Download
  • Bản khai thay đổi DNS tên miền - Download
  • Bản khai thay đổi thông tin tên miền - Download

Biểu mẫu dành cho cá nhân:

  • Bản khai đăng ký tên miền - Download
  • Bản khai thay đổi DNS tên miền - Download
  • Bản khai thay đổi thông tin tên miền - Download

Biểu mẫu chuyển đổi nhà đăng ký:

  • Chuyển từ nhà đăng ký khác về công ty thiết kế web VINA Design - Download

Công ty thiết kế web

Tags:

Bình luận