Các yêu cầu và tính năng của Web Hosting?

29/10/2012 15:52
- Web Hosting phải có một dung lượng đủ lớn (tính theo MBytes) để lưu giữ được đầy đủ các thông tin, dữ liệu, hình ảnh,... của Website.- Phải hỗ trợ truy xuất máy chủ bằng giao thức FTP để cập nhật thông tin.- Phải có bandwidth (băng thông) đủ lớn để phục vụ các hoạt động giao dịch, trao đổi thông tin của Website.- Hỗ trợ các công cụ lập trình phần mềm trên Internet và các công

Các yêu cầu và tính năng của Web Hosting?- Web Hosting phải có một dung lượng đủ lớn (tính theo MBytes) để lưu giữ được đầy đủ các thông tin, dữ liệu, hình ảnh,... của Website.

- Phải hỗ trợ truy xuất máy chủ bằng giao thức FTP để cập nhật thông tin.

- Phải có bandwidth (băng thông) đủ lớn để phục vụ các hoạt động giao dịch, trao đổi thông tin của Website.

- Hỗ trợ các công cụ lập trình phần mềm trên Internet và các công cụ viết sẵn để phục vụ các hoạt động giao dịch trên Website như gửi mail, upload qua trang Web,...

- Hỗ trợ đầy đủ các dịch vụ E-mail như POP3 E-mail, E-mail Forwarding,...

- Không bị chèn các banner quảng cáo của nhà cung cấp.

Hãy liên hệ Thiet ke web, thiet ke website ngay tại  VINA DESIGN - Thiết kế Website Pro! - Thiết kế web theo chuẩn 2.0 hiện đại.

Tags: thiết kế web, thiết kế web rẻ, thiết kế web đẹp

Bình luận