Công Ty CP Xây Lắp Đường Ống Bể Chứa Dầu Khí - www.pvc-pt.vn

14/11/2012 20:20
Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (PVC-PT) là đơn vị thành viên của Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) được chuyển đổi từ Công ty TNHH một thành viên Xây lắp Đường ống Bồn bể Dầu khí theo Quyết định số 963/QĐ-XLDK ngày 16 tháng 11 năm 2009 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam. Việc chuyển đổi mô

Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (PVC-PT) là đơn vị thành viên của Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) được chuyển đổi từ Công ty TNHH một thành viên Xây lắp Đường ống Bồn bể Dầu khí theo Quyết định số 963/QĐ-XLDK ngày 16 tháng 11 năm 2009 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

Việc chuyển đổi mô hình từ Công ty TNHH một thành viên sang Công ty Cổ phần giúp công ty nâng cao tính chủ động và phát huy tối đa hiệu quả trong công tác quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh. Ra đời được kế thừa năng lực, kinh nghiệm gần 30 năm hoạt động, phát triển của các đơn vị tiền thân (Xí nghiệp Xây lắp Đường ống Bồn bể và Điện nước, Xí nghiệp Sửa chữa các công trình Dầu khí và Ban quản lý Dự án Cù Lao Tào trực thuộc Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí). Điều đó lý giải tại sao một đơn vị mới thành lập nhưng PVC-PT lại là một trong những đơn vị đứng đầu cả nước về lĩnh vực xây lắp chuyên ngành Dầu khí.

Mời các bạn tham khảo giao diện website www.pvc-pt.vn được tư vấn thiết kế web bởi Công ty Cổ Phần VINA Design:

Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (PVC-PT)
Trang khác:
www.pvc-pt.vn

Công ty thiết kế web

Tags: Thiết kế web giáo dục, Thiết kế web trường học, thiết kế web trường mầm non, trường mầm non Sân Lá Cọ

Bình luận

Tags: Thiết kế web giáo dục, Thiết kế web trường học, thiết kế web trường mầm non, trường mầm non Sân Lá Cọ
Google+