Thiết kế trang web tin tức

Thiết kế web tin tức
Web tin tức với tính năng đặc thù là kênh thông tin đại chúng, cập nhật hàng ngày hàng giờ các tin tức mới nhất trên cả nước cũng như thế giới. Với tính chất đại chúng của mình, website tin tức là một trong những loại hình website thu hút được nhiều người dùng truy cập và thực hiện tương tác thông qua bình luận, like và share bài