câu nói ý nghĩa

Hãy cho đi những gì ta có
Give what you have to someone It may be better than you dare to think. Hãy cho đi những gì ta có Đừng chần chừ hay toan tính nghĩ suy. VINADesign.vn giới thiệu những hình ảnh đẹp và câu nói hay về cuộc sống - xem thêm: http://vinadesign.vn/l/loi-hay-y-dep.html
Những nghĩa cử nhỏ bé
That best portion of a good man's life, his little, nameless, unremembered acts of kindness and of love. Phần cao quý nhất trong cuộc đời của một người tốt chính là những nghĩa cử nhỏ bé, không tên và không bị lãng quên của chúng ta.
Hãy quan tâm những người quanh mình
You must give time to your fellw men - even if it's a little thing. Hãy dành thời gian cho những người quanh mình cho dù đó chỉ là một việc làm nho nhỏ. VINADesign.vn giới thiệu những hình ảnh đẹp và câu nói hay về cuộc sống - xem thêm: http://vinadesign.vn/l/loi-hay-y-dep.html
Niềm hạnh phúc từ một cử chỉ đẹp mang lại
You never know what happiness a simple act of kindness will bring about . Bạn không bao giờ biết được niềm hạnh phúc mà một cử chỉ đẹp mang lại. VINADesign.vn giới thiệu những hình ảnh đẹp và câu nói hay về cuộc sống - xem thêm: http://vinadesign.vn/l/loi-hay-y-dep.html
Không nản chí
Storms make oaks take deeper root. Bão tố chỉ làm rễ sồi bám sâu hơn vào lòng đất. VINADesign.vn giới thiệu những hình ảnh đẹp và câu nói hay về cuộc sống - xem thêm: http://vinadesign.vn/l/loi-hay-y-dep.html
Tạo nên định mệnh cho chính mình
You are the profound desire that propels you. As your desire is, so is your will. As your will is, so are your acts. As are your acts, so will your destiny be. Những khát khao sâu thẳm sẽ thúc đẩy bạn hành động. Khi khát khao, bạn đã sẵn sàng. Khi sẵn sàng, bạn sẽ hành động. Khi hành động, bạn sẽ tạo nên định mệnh cho chính mình. VINADesign.vn
Người không biết đầu hàng
Bạn không bao giờ có thể đánh bại người không biết đầu hàng. You just can't beat the person who never gives up! VINADesign.vn giới thiệu những hình ảnh đẹp và câu nói hay về cuộc sống - xem thêm: http://vinadesign.vn/l/loi-hay-y-dep.html
Vượt qua nghịch cảnh
In the darkest hour the soul is replenished and given strength to continue and to endure. Trong khoảnh khắc tâm tối nhất, tâm hồn sẽ được vun đắp và cho ta sức mạnh để vượt qua nghịch cảnh. VINADesign.vn giới thiệu những hình ảnh đẹp và câu nói hay về cuộc sống - xem thêm: http://vinadesign.vn/l/loi-hay-y-dep.html
Những giá trị vĩnh hằng
If you think you can, you can. And if you think you can't, you are right. Nếu bạn nghĩ rằng mình có thể, bạn sẽ làm được Nếu bạn cho rằng mình không thể, bạn cũng đúng. VINADesign.vn giới thiệu những hình ảnh đẹp và câu nói hay về cuộc sống - xem thêm: http://vinadesign.vn/l/loi-hay-y-dep.html
Nghịch cảnh hé lộ tài năng
ADVERSITY REVEALS GENIUS, PROSPERITY CONCEALS IT. Nghịch cảnh hé lộ tài năng, sung túc che khuất người tài.
Tự quyết định cuộc sống
LIFE IS A GRINDSTONE, AND WHETHER IT GRINDS YOU DOWN OR POLISHES YOU UP IS FOR YOU AND YOU ALONE TO DECIDE. Cuộc đời tựa như một viên đá, chính bạn là người quyết định để viên đá ấy bám rong rêu hay trở thành viên ngọc sáng. VINADesign.vn giới thiệu những hình ảnh đẹp và câu nói hay về cuộc sống - xem thêm: