doanh nghiệp khi thiết kế website

Báo Tiền Phong: Những sai lầm thường hay mắc phải của các doanh nghiệp khi thiết kế website
Trong môi trường kinh doanh hiện nay nếu doanh nghiệp nào chưa có website thì được xem là 'lạc hậu' khi mà internet là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại và là xu hướng tất yếu của tương lai. Thế nhưng có một số doanh nghiệp khi tiến hành đầu tư thiết kế website cho doanh nghiệp lại thường có các quan điểm sai lầm sau đây: Xem