việc làm biên tập viên

VINA Design tuyển dụng Biên Tập Viên website
Hiện tại mọi người đang trao đổi điều gì nhiều nhất trên internet? Hôm nay bạn lướt mấy tờ báo mạng và điều gì còn động lại trong đầu của bạn? Sáng giờ bạn đã lướt facebook mấy lần, đã like những post nào và đã comment những nội dung gì? Nếu câu trả lời cho 3 câu hỏi trên đều có liên quan đến 1 một công ty ABC nào đó thì có thể