Biểu mẫu - Hồ sơ đăng ký tên miền, hosting

13/11/2012 13:28
Biểu mẫu dành cho doanh nghiệp, tổ chức: Bản khai đăng ký tên miền - Download Bản khai thay đổi DNS tên miền - Download Bản khai thay đổi thông tin tên miền - Download Biểu mẫu dành cho cá nhân: Bản khai đăng ký tên miền - Download Bản khai thay đổi DNS tên miền - Download Bản khai thay đổi thông tin tên miền - Download Biểu mẫu chuyển đổi nhà đăng ký: Chuyển từ nhà đăng ký

Biểu mẫu dành cho doanh nghiệp, tổ chức:

  • Bản khai đăng ký tên miền - Download
  • Bản khai thay đổi DNS tên miền - Download
  • Bản khai thay đổi thông tin tên miền - Download

Biểu mẫu dành cho cá nhân:

  • Bản khai đăng ký tên miền - Download
  • Bản khai thay đổi DNS tên miền - Download
  • Bản khai thay đổi thông tin tên miền - Download

Biểu mẫu chuyển đổi nhà đăng ký:

  • Chuyển từ nhà đăng ký khác về công ty thiết kế web VINA Design - Download

Công ty thiết kế web

Tags: chăm sóc khách hàng, công nghệ thiết kế web, công ty thiết kế web, Dịch vụ thiết kế web, hỗ trợ kỹ thuật, huong dan thiet ke web, kỹ thuật web, thiết kế web, thiết kế web bán hàng, thiết kế web giá rẻ

Bình luận

Tags: chăm sóc khách hàng, công nghệ thiết kế web, công ty thiết kế web, Dịch vụ thiết kế web, hỗ trợ kỹ thuật, huong dan thiet ke web, kỹ thuật web, thiết kế web, thiết kế web bán hàng, thiết kế web giá rẻ