Thiết kế logo mang tính sinh thái (Eco SmartLogos)

17/10/2015 16:05
Đây là xu hướng tiềm năng nhất được biết đến trên thế giới. Cùng với sự gia tăng những hiểu biết về môi trường sinh thái, các công ty ngày nay đã dần chuyển đổi các logo của mình theo hướng này nhằm tạo sự thân thiện hơn đối với môi trường, nâng cao trách nhiệm chung đối với xã hội. Và sản phẩm mới nhất của xu hướng này là logo của McDonald tại Châu

Đây là xu hướng tiềm năng nhất được biết đến trên thế giới. Cùng với sự gia tăng những hiểu biết về môi trường sinh thái, các công ty ngày nay đã dần chuyển đổi các logo của mình theo hướng này nhằm tạo sự thân thiện hơn đối với môi trường, nâng cao trách nhiệm chung đối với xã hội. Và sản phẩm mới nhất của xu hướng này là logo của McDonald tại Châu Âu. Hãy liên hệ chúng tôi khi Quý khách có nhu cầu thiết kế logo, thiet ke web VINA Design

Xem thêm: Mẹo hay thường thức

 

 

Tags: thiết kế logo giá rẻ, thiết kê logo đẹp, thiết kế web giá rẻ, thiết kế web đẹp

Bình luận

Tags: thiết kế logo giá rẻ, thiết kê logo đẹp, thiết kế web giá rẻ, thiết kế web đẹp