Hãy cho đi những gì ta có

24/04/2013 09:12
Give what you have to someone It may be better than you dare to think. Hãy cho đi những gì ta có Đừng chần chừ hay toan tính nghĩ suy.   VINADesign.vn giới thiệu những hình ảnh đẹp và câu nói hay về cuộc sống - xem thêm: http://vinadesign.vn/l/loi-hay-y-dep.html

Hay cho di nhung gi ta co 1

Give what you have to someone

It may be better than you dare to think.

Hay cho di nhung gi ta co 2

Hãy cho đi những gì ta có

Đừng chần chừ hay toan tính nghĩ suy.

 

VINADesign.vn giới thiệu những hình ảnh đẹp và câu nói hay về cuộc sống - xem thêm: http://vinadesign.vn/l/loi-hay-y-dep.html

Tags: câu nói hay, câu nói ý nghĩa, cho đi, hạt giống tâm hồn, lời hay ý đẹp, lời nói hay, thành ngữ

Bình luận

Tags: câu nói hay, câu nói ý nghĩa, cho đi, hạt giống tâm hồn, lời hay ý đẹp, lời nói hay, thành ngữ