Những nghĩa cử nhỏ bé

23/04/2013 08:53
That best portion of a good man’s life, his little, nameless, unremembered acts of kindness and of love. Phần cao quý nhất trong cuộc đời của một người tốt chính là những nghĩa cử nhỏ bé, không tên và không bị lãng quên của chúng ta.

Nhung nghia cu nho be

That best portion of a good man’s life,

his little, nameless, unremembered acts of

kindness and of love.

Nhung nghia cu nho be 2

Phần cao quý nhất trong cuộc đời

của một người tốt chính là những nghĩa cử nhỏ bé,

không tên và không bị lãng quên của chúng ta.

Tags: câu nói hay, câu nói ý nghĩa, hạt giống tâm hồn, lời hay ý đẹp, lời nói hay, lựa chọn cuộc sống, thành ngữ

Bình luận

Tags: câu nói hay, câu nói ý nghĩa, hạt giống tâm hồn, lời hay ý đẹp, lời nói hay, lựa chọn cuộc sống, thành ngữ