Hoạt động giáo dục - Đào tạo của VINADesign

17/10/2015 16:55
VINA Design hợp tác cùng trung tâm đào tạo A.S.K của trường đại học kinh tế trong chương trình đào tạo về E-Marketing. Và sau đây là 1 số hình ảnh tiểu biểu. VINA Design luôn là công ty dẫn đầu trong lĩnh vực thương mại điện tử, kinh doanh E-Marketing, kinh doanh Internet và cũng là một trong số công ty thiết kế web lớn nhất tại Việt Nam. Một số hình ảnh tiêu

VINA Design hợp tác cùng trung tâm đào tạo A.S.K của trường đại học kinh tế trong chương trình đào tạo về E-Marketing. Và sau đây là 1 số hình ảnh tiểu biểu. VINA Design luôn là công ty dẫn đầu trong lĩnh vực thương mại điện tử, kinh doanh E-Marketing, kinh doanh Internet và cũng là một trong số công ty thiết kế web lớn nhất tại Việt Nam. Một số hình ảnh tiêu biểu về hoạt động giáo dục của VINA Design:

VINA Design đào tạo e-marketing

E marketing

 

Thương mại điện tử

 

VINA Design công ty thiết kế web, thiết kế web, thiết kế web đẹp, thiết kế kế web rẻ

 

Đào tạo E-Marketing

 

Dịch vụ thiết kế web

> Xem thêm Dịch vụ thiết kế web giáo dục từ VINADESIGN

Xem thêm: Hướng dẫn hữu ích

Tags: thiết kế web, thiết kế web rẻ, thiết kế web đẹp

Bình luận