Sự cam kết về chất lượng phục vụ

17/10/2015 16:18
Các nhân viên tư vấn của VINADesign không được hưởng huê hồng từ các dự án mang về cho công ty họ được trả lương cố định cao nhằm không có sự phân biệt trong phục vụ khách hàng bất kể dự án lớn hay nhỏ và đảm bảo các nhân viên tư vấn bằng tất cả nhiệt tâm không vì sự tư lợi cá nhân. Chúng tôi làm việc trên sự gắn kết

Các nhân viên tư vấn của VINADesign không được hưởng huê hồng từ các dự án mang về cho công ty họ được trả lương cố định cao nhằm không có sự phân biệt trong phục vụ khách hàng bất kể dự án lớn hay nhỏ và đảm bảo các nhân viên tư vấn bằng tất cả nhiệt tâm không vì sự tư lợi cá nhân.

Công ty thiết kế web, dịch vụ thiết kế web, Thiết kế web chuyên nghiệp
Chúng tôi làm việc trên sự gắn kết lâu dài giữa VINADesign và đối tác. Đây là một mối quan hệ kinh doanh, nhưng mối quan hệ này phụ thuộc vào việc chúng tôi mang lại giá trị cho khách hàng như thế nào chứ không phụ thuộc đặc biệt vào cá nhân nào và đó là sự khác biệt lớn chúng tôi với dịch vụ thiết kế web các công ty khác.

Công ty thiết kế web

 

Xem thêm: Hướng dẫn tiêu dùng

Tags: công ty thiết kế web, Thiết kế web chuyên nghiệp, thiết kế web công ty, thiet ke web tron goi, thiết kế web đẹp, thiet ke website

Bình luận

Tags: công ty thiết kế web, Thiết kế web chuyên nghiệp, thiết kế web công ty, thiet ke web tron goi, thiết kế web đẹp, thiet ke website